June 7, 2016

TRANSAKSIES WAT AAN DIE SAID GERAPPORTEER MOET WORD IN TERME VAN REGERINGSKENNISGEWING

Afdeling 37 van die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011 (die Adminwet) vereis van belastingbetalers om ‘n transaksie wat kwalifiseer as ‘n “rapporteerbare transaksie” te rapporteer. Versuim van die belastingbetaler sal lei tot die hef van ‘n boete wat wissel tussen R50 000 en      R300 000 per maand (afdeling 212) vir so lank as 12 maande. Die doel met die verpligting op belastingbetalers om sekere transaksies te rapporteer, is vanselfsprekend: om die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) in staat te stel om transaksies waarin hy kenmerke van potensiële belastingvermyding bespeur, op ‘n deurlopende basis te monitor. ‘n “Transaksie” (gedefinieer as insluitend enige […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X