September 14, 2016

VOORGESTELDE BELASTINGWYSIGINGS VIR RISIKOKAPITAALBELEGGINGS

Die nuutste rondte wetgewende wysigings wat deur die Nasionale Tesourie voorgestel en op 8 Julie 2016 vrygestel is vir openbare kommentaar bevat ‘n welkome toegewing aan belastingbetalers wat graag in goedgekeurde risikokapitaalmaatskappye wil belê. In kort kwalifiseer beleggers wat in kwalifiserende risikokapitaalmaatskappye (of “VCCs”, soos dikwels daarna verwys word) belê vir ‘n inkomstebelasting aftrekking van ‘n bedrag gelykstaande aan hul belegging. Dit is ‘n aantreklike aansporing wat deur Afdeling 12J van die Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962, bepaal word. Tans bestaan daar ‘n aantal vereistes voordat ‘n belegging kwalifiseer vir die Afdeling 12J-aftrekking. ‘n Maatskappy wat kwalifiseer as risikokapitaal-maatskappy […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X