March 4, 2020

You should get a financial advisor

It’s not to say you spend finances irresponsibly, but having a reputable financial advisor comes in handy. Depending on your financial needs, your advisor may be a financial or retirement planner, money manager or a wealth manager. Either way, getting assistance from those who specialise will help you get greater returns for the bucks you spend on their services. They’ll help you strategise Whether your financial objective is to donate to charity, leave a financial legacy for your offsprings, or minimise your tax burden and debt, financial advisors strategise and keep you informed on methods that will benefit you. They’ll […]
September 27, 2019

Cryptocurrencies: Everything you need to know

1.1 Background to Bitcoin Bitcoin, Ether and Litecoin. These are some of the most prominent cryptocurrencies on the market today. Bitcoin is by far the best-known cryptocurrency due to the substantial increase in the price that was experienced in the past couple of years. Bitcoin is a cryptocurrency – a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses cryptography to control its creation and management, rather than relying on central authorities. Bitcoin was developed by an anonymous creator – Satoshi Nakamoto – to enable society to operate with a digital cash system, without the need for third-party intermediaries which are traditionally required for digital monetary […]
June 11, 2019

Suid-Afrikaanse Reserwebank prosedures

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank (“SARB”) is die sentrale bank van die Republiek van Suid-Afrika en sy primêre doel is om prysstabiliteit te bereik en in stand te hou in die belang van gebalanseerde en volhoubare ekonomiese groei in Suid-Afrika. ’n Deel van die SARB se funksies is om ’n databasis van alle leningsverpligtinge van Suid-Afrikaanse inwoners aan nie-inwoners, in stand te hou. In gevalle waar leningverpligtinge tussen Suid-Afrikaanse inwoners en nie-inwoners gemaak word, moet goedkeuring vooraf van die SARB verkry word. Wanneer ’n aansoek by die SARB gedoen word, sal sekere inligting en stawende dokumente deur die SARB aangevra word voordat […]
March 13, 2019

NASIONALE BEGROTINGSTOESPRAAK

Die Minister van Finansies, Tito Mboweni, het op 20 Februarie 2019 sy eerste Nasionale Begrotingstoespraak gelewer met die fokus vir die komende fiskale jaar op die verstewiging van belastingadministrasie in lyn met die aanbevelings van die Nugent-Kommissie. Dit behoort ondersteun te word deur die aanstelling van die nuwe, permanente SAID- Kommissaris in die komende weke. Die 2019-begroting berus op ses “fundamentele voorskrifte”: Bereiking van ‘n hoër tempo van ekonomiese groei Toename in belastinginvordering Redelike en bekostigbare besteding Stabilisering en vermindering van skuld Hersamestelling van staatsbeheerde ondernemings Bestuur van die openbare sektor se loonrekening Hoogtepunte Totale belastinginvorderings vir 2018/19 sal na […]
December 7, 2018

KORPORATIEWE BEHEER – FINANSIËLE JAAREINDE

Die finansiële jaar van ’n maatskappy staan bekend as die rekenkundige periode. Ingevolge artikel 27 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), het elke maatskappy wat geregistreer is ingevolge die Wet ’n finansiële jaareinde. Hierdie datum word vervat op die Kennisgewing van Inkorporasie-dokument van ’n betrokke maatskappy. Die eerste finansiële jaareinde van ’n maatskappy begin op die datum waarop die maatskappy geregistreer is. Hierdie laasgenoemde datum verskyn op die registrasie dokumentasie van die maatskappy. Die finansiële jaareinde van die maatskappy sal dan eindig op die datum soos wat dit verskyn op die Kennisgewing van Inkorporasie-dokument van die maatskappy. […]
April 23, 2018

CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year.  It is a concept that few truly understand, and could change the future for everyone in a major way. But what is cryptocurrency and blockchain? Per the online dictionary: A cryptocurrency is a digital currency in which encryption techniques are used to regulate the generation of units of currency and verify the transfer of funds, operating independently of a central bank. The most popular currently in the market is Bitcoin; others include Eutherian and Litecoin. There are various platforms on which to trade in cryptocurrency, for […]
March 12, 2018

BEGROTING 2018: DIS ’N SYFERSPEL

Suid-Afrika se begroting skets ’n baie interessante prentjie wanneer ’n mens in besonderhede kyk na die syfers wat betrokke is. Die jaarlikse nasionale begroting wat op 21 Februarie in die Parlement deur die Minister van Finansies, Malusi Gigaba, voorgelê is, is die grootste begroting tot nog toe en maak voorsiening vir gekonsolideerde staatsbesteding in die 2018/2019 fiskale jaar van R1,657,200,000,000! Verreweg die grootste deel van die begroting sal aangewend word vir maatskaplike dienste in die vorm van onderwys, gesondheidsorg, maatskaplike ontwikkeling en gemeenskapsontwikkeling en infrastruktuur: R1,012.2 biljoen, of 61.08% om presies te wees (2017/2018-begroting: 56.5%). Hiervan sal ’n enorme R528.4 […]
March 12, 2018

BUDGET 2018

Following the annual national budget speech delivered by Finance Minister Malusi Gigaba on 21 February, we highlight some of the most significant matters arising below: The much-debated VAT rate has been increased from 14% to 15%, which was widely expected although hugely unpopular given the political sensitivity coupled with the effect that this will have on the poor; The corporate income tax and transfer duty rates have been left unchanged; The CGT inclusion rate (40% for individuals, 80% for companies or trusts) was left unchanged too (although we do expect these to go up to 50% / 100% in the […]
December 5, 2017

DIE BOU VAN ’N KAPITAALFONDS VIR OWO’S

Entiteite wat hulle aktiwiteite op ’n nie-winsgewende wyse bedryf, kan in sekere omstandighede by die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aansoek doen om as ’n openbare weldaadsorganisasie (OWO) goedgekeur te word ingevolge die Wet op Inkomstebelasting[1]. Een van die vereistes om as ’n OWO te kwalifiseer, is dat die entiteit sy befondsing alleenlik of hoofsaaklik moet gebruik om sy filantropiese aktiwiteite (genoem “openbare weldaadsaktiwiteite”) uit te voer. Hierdie entiteite is oor die algemeen afhanklik van donasies van die algemene publiek om hulle openbare weldaadsaktiwiteite te finansier. Alhoewel ’n OWO nie verbied word om ander besigheidsprojekte of handelsaktiwiteite aan te gaan […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X