December 7, 2018

S129 NOTICE TO THE CONSUMER AND “DELIVERY”

There are many reasons why a consumer may default in his payments to a credit provider. Notwithstanding these reasons, the credit provider must follow certain procedures to enforce the agreement. The first step, is for the credit provider to deliver to the consumer a written notice in terms of Section 129(1)(a) of the National Credit Act 34 of 2005 (“NCA”), notifying the consumer of the default and proposals as to what the consumer may do to resolve any disputes that he/she may have with the agreement or to work out a plan for the payments due under the agreement to […]
October 10, 2018

GELDIGHEID VAN VOETSTOOTSKLOUSULES ONDER DIE WET OP GEBRUIKERSBESKERMING

Verbruikers verkies dikwels om tweedehandse goedere te koop om geld te bespaar of bloot omdat hulle ’n winskoop raakgeloop het. Hoewel tweedehandse goedere moontlik ’n winskoop kan wees, kan dit riskant wees om dit te koop omdat dit gebreke mag bevat terwyl die verbruiker se reg om te verhaal in so ’n geval uiters beperk kan wees. Hierdie besorgdheid oor gebreke word vererger wanneer items van hoë waarde gekoop word, soos motorvoertuie waar latente gebreke duur kan wees om te herstel en die verbruiker dikwels in ’n situasie kan beland waar hy/sy betekenisvolle bedrae geld moet bestee aan die herstel […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X