February 5, 2020

What happens during liquidation?

The South African Revenue Service (“SARS”) issued Binding Private Ruling 336 on 6 December 2019. In terms of this ruling, a listed resident company (“the Company”) previously granted a loan to its wholly-owned resident subsidiary (“the Subsidiary”) in order for the Subsidiary to acquire shares in the Company. The Company subsequently decided to deregister the Subsidiary. In order to affect the deregistration, the Subsidiary proposed to, in anticipation of its deregistration, distribute all its assets (the Company shares) to the Company as a dividend in specie and as a liquidation distribution as contemplated in section 47 of the Income Tax Act.[1]  In […]
January 23, 2020

‘n Voorspoedige 2020!

‘n Voorspoedige 2020 word vir al ons T Roos  kliënte en personeel toegewens! Mag julle elkeen ‘n jaar van onvoorwaardelike liefde, nimmereindigende vrede en tonne voorspoed en geluk geniet. Mag julle elke dag God se droom vir julle lewe uitleef.   ‘n Vriendelike verwelkoming aan al ons personeel, ons vertrou julle het die feestyd geniet en lekker uitgerus.  ‘n Vriendelike verwelkoming ook aan die nuwe personeel wat by ons T Roos “familie” aangesluit het, ons weet julle gaan dit baie geniet hier en vertrou dat julle ‘n aanwins tot die praktyk sal wees. 
January 23, 2020

Veranderinge in korporatiewe beheer

Die einde van 2019 het aangebreek. Ons het dit dus goedgedink om ʼn kort opsomming vir u te gee van die belangrike onderwerpe wat gedurende die jaar aangeraak is.  CIPC jaarlikse opgawes In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes by die “Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom” (“CIPC”) in te dien.  Die doel van die jaarlikse CIPC–opgawe is om te bevestig dat:   ʼn entiteit nog in besigheid is;  ʼn entiteit handeldryf; en  ʼn entiteit in die nabye toekoms nog handeldrywend gaan wees.  Jaarlikse opgawes kan slegs elektronies op die CIPC webtuiste ingedien word en binne die […]
February 18, 2019

ARTIKEL 24C TOEKOMSTIGE UITGAWES

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) het op 10 Januarie 2019 ’n bindende privaatbeslissing (“BPR 315”) in ooreenstemming met artikels 78(1) en 87(2) van die Wet op Belastingadministrasie[1], uitgereik. Hierdie beslissing bepaal die toepassing van die definisie van “toekomstige uitgawes” in artikel 24C (1) van die Wet op Inkomstebelasting[2], op ’n kommoditeits-koopooreenkoms. Die aansoeker (’n inwonende maatskappy) en ’n nie-inwonende bedryfsmaatskappy (Opco) sal ’n tussenmaatskappy-ooreenkoms aangaan vir die verskaffing van koopkrediete verteenwoordigend van hoeveelhede van sekere kommoditeite wat deur Opco gemyn word. Die aansoeker sal op sy beurt hierdie koopkrediete aan die koper (ook ’n nie-inwonende bedryfsmaatskappy) verkoop kragtens ’n 40-jaar koopooreenkoms[3]. […]
December 7, 2018

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY

Throughout the audit of a set of financial statements, the phrase “management/director’s responsibility” appears. It is included in the engagement letter, the financial statements and the auditor’s report.  But what does it mean? Management is responsible for the management of the business, for implementing and monitoring of internal controls in the business, and in terms of the Companies Act (“the Act”), for maintaining adequate accounting records and the content and integrity of the financial statements.  These financial statements must be issued annually to reflect the results thereof. These financial statements are used by various users (shareholders, directors, banks, SARS, etc.) […]
September 18, 2018

WAARDASIE VAN VOORKEURAANDELE

Wanneer dit kom by inkomstebelasting, veroorsaak die kwessie van waardasie van aandele dikwels ’n groot mate van onsekerheid, veral waar aandele nie op ’n erkende beurs verhandel word nie. Alhoewel die Agtste Skedule van die Inkomstebelastingwet[1] in paragraaf 31 ’n bietjie leiding gee oor die markwaarde van sekere bates, is die ‘allesinsluitende’ metode die prys wat verkry sou kon word by die verkoop van ’n bate tussen ’n gewillige koper en ’n gewillige verkoper wat op armlengte in die oop mark handel. Die reëls van kapitaalwinsbelasting bepaal dat persone op die datum van hulle dood geag word hul bates van […]
August 7, 2018

UNDER WHAT CIRCUMSTANCES CAN A PRIVATE COMPANY AND/OR CLOSE CORPORATION BE DEREGISTERED?

During the registration of a company or close corporation that entity acquires a legal personality. This legal personality comes to an end when the directors and/or members decide to deregister the entity. A company or close corporation can be deregistered in one or more of the following ways: by means of a request from the directors and/or members of the company or close corporation or a similar request by a third party in instances where the entity is no longer trading, has no assets or liabilities and there is no reasonable likelihood that it will be liquidated; by means of […]
May 9, 2018

BUYING OUT SHAREHOLDERS

We are often approached by clients to advise on the most tax efficient manner in which a shareholder can sell an investment in a private company. Typically, the parties involve a majority shareholder of a company that is interested in buying out the minority shareholders in the company and which will ensure that that majority shareholder becomes the single remaining shareholder of that company. In essence, two options are available through which a shareholder may dispose of a share in a company to achieve the above goal: it could either sell its shares to the purchasing shareholder, or it could […]
April 23, 2018

HOEKOM DIT BELANGRIK IS OM TE WEET WAT DIE WAARDE VAN JOU BESIGHEID IS

’n Besigheidswaardasie wat behoorlik oorweeg is kan die eerste stap in vele noodsaaklike besigheidsprosesse en – aktiwiteite wees. Alhoewel daar baie voorbeelde is, kan dit byvoorbeeld die verkryging van ’n koop – en verkoopbeleid of fasilitering van ’n herstruktureringsproses insluit. Die inisiëring van onderhandelinge tydens ’n transaksie oor die verkoop van ’n besigheid bly egter waarskynlik die algemeenste stimulus vir die waardasie van ’n besigheid, en vir baie besigheidseienaars mag sodanige gebeurtenis die eerste en enigste keer wees dat die gedagte om ’n besigheidswaardasie uit te voer, opkom. Besigheidwaardasies word dus dikwels as die doel, eerder as die middel tot […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X