VAT Increase and Accounting Systems
March 20, 2018
WYSIGINGS AAN INKOMSTEBELASTINGOPGAWES VIR MAATSKAPPYE
April 23, 2018

’n Besigheidswaardasie wat behoorlik oorweeg is kan die eerste stap in vele noodsaaklike besigheidsprosesse en – aktiwiteite wees. Alhoewel daar baie voorbeelde is, kan dit byvoorbeeld die verkryging van ’n koop – en verkoopbeleid of fasilitering van ’n herstruktureringsproses insluit.

Die inisiëring van onderhandelinge tydens ’n transaksie oor die verkoop van ’n besigheid bly egter waarskynlik die algemeenste stimulus vir die waardasie van ’n besigheid, en vir baie besigheidseienaars mag sodanige gebeurtenis die eerste en enigste keer wees dat die gedagte om ’n besigheidswaardasie uit te voer, opkom.

Besigheidwaardasies word dus dikwels as die doel, eerder as die middel tot ’n doel, behandel.

Om ’n suksesvolle besigheid te laat groei vereis ’n geweldige tydsbelegging. As dit reg gedoen word, is hierdie belegging egter geregverdig aangesien geen ander belegging die potensiaal het om jou tydsbelegging oor die langtermyn beter te beloon as ’n suksesvolle besigheid nie. Om hierdie rede het ons dit nog altyd eienaardig gevind wanneer besigheidseienaars bereid is om te wag tot net voor verkoop, voordat dit belangrik geag word om die waarde van hulle planne, tyd (dikwels jare), pogings, ens. te kwantifiseer.

Dit is waarskynlik hier waar die waarde van behoorlike waardasie meestal oor die hoof gesien word. Ons is geneig om waardasie as die doel te beskou, terwyl dit miskien eerder as ’n leidende sleutelprestasie-aanwyser beskou moet word op die reis na gemaklike aftrede of uiteindelike uittrede uit ’n besigheid, ongeag wat die rede vir uittrede mag wees. Waardasies behoort die middele tot ’n doel te wees wat aangewend word om besluitneming en strategiese proses te ondersteun, nie wanneer jy gereed is om te verkoop nie, maar eerder terwyl dit nog moontlik is om positiewe aanpassings aan jou besigheid te maak.

In hierdie verband beveel ons gewoonlik aan dat ’n besigheidswaardasie ten minste jaarliks uitgevoer word, al word dit net in interne prosesse aangewend as ’n sleutelprestasie-aanwyser. Deur hierdie benadering te volg kan prestasie en groei periodiek gemeet word en die nodige strategiese en operasionele aanpassings kan gemaak word terwyl daar steeds tyd is om waarde toe te voeg deur goeie en omsigtige besigheidsbesluite te neem.

Dit is belangrik om daarop te let dat die waarde van ’n waardasie beperk is tot die kwaliteit van die interpretasie en toepassing daarvan. Dit is belangrik dat ’n waardasie gefokusseerde optrede vereis en dit is dus altyd ’n goeie idee om ’n betroubare en ervare finansiële adviseur by jou strategiese sowel as finansiële prosesse te betrek.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X