THE “IN DUPLUM” RULE AND TAX LEGISLATION
September 8, 2017
WEG IS DIE DAE VAN BELASTINGVRYE SALARISSE IN DIE BUITELAND
September 14, 2017

Dit is baie belangrik dat jy jou boedel, wat ’n lewende testament, ’n laaste testament en ’n lewende trust kan insluit, beplan. Dit kan help om gesinne vir moeilike tye voor te berei, wanneer jy nie meer naby is om hulle te help of te adviseer nie. Ons lewens word by die dag besiger en meer gekompliseerd en dus word boedelbeplanning vir jonk en oud al hoe belangriker. Jong mense moet oorweeg om sekere boedelbeplanningsdokumente betyds op te stel.

Wanneer om met boedelbeplanning te begin?

Op die ouderdom van 18 word ’n jong man of vrou amptelik ’n volwassene in die oë van die wêreld. Dit beteken dat jy geregtig is om belangrike finansiële, regs of gesondheidsbesluite oor jou lewe te maak. Maar wat as daar iets gebeur en jy nie in staat is om hierdie besluite op ’n kritieke tydstip te maak nie? Sulke situasies kan wissel van ’n klein ongerief tot ’n lewensbedreigende krisis, maar as jou boedel in orde is, kan dit namens jou praat. Oorweeg die volgende:

  1. Finansiële volmag

’n Finansiële volmag stel jou in staat om iemand wat jy vertrou, byvoorbeeld ’n ander familielid, aan te stel om namens jou finansiële besluite te neem. Hierdie dokument kan geaktiveer word wanneer jy ongeskik is, of onmiddellik nadat dit onderteken is, en dit sal effektief bly totdat jy weer in staat is om jou eie besluite te neem.

’n Finansiële volmag sal die aangewese persoon in staat stel om belangrike regs- en finansiële aangeleenthede namens die volmaggewer te hanteer. In die geval van ’n besigheids- of finansiële situasie wat die jong volwassene teëkom, soos ’n paspoort- of motorregistrasiehernuwing, is dit gerieflik vir die gevolmagtigde om namens hom/haar op te tree, indien hulle nie die probleem kan uitstryk nie. Hierdie reëling kan baie handig te pas kom wanneer daar ’n regssituasie is wat vinnige optrede vereis en die jong volwassene nie aandag daaraan kan gee nie. Gesinne met ’n gestremde familielid kan ook voordeel trek uit die sekuriteit van ’n volmag.

  1. Lewende Testament

’n Lewende testament stel jou in staat om spesifieke mediese wense te stel terwyl jy lewe, maar nie in staat is om dit te kommunikeer nie. Kunsmatige lewensondersteuning, in die geval van ’n koma of terminale siekte, is ’n probleem wat dikwels in só ’n dokument bespreek word. Voorkeure aangaande die toediening van pynmedikasie, kunsmatige voeding en ander behandelings kan in hierdie dokument gestel word.

  1. Gesondheidsorg-volmag

Met hierdie tipe volmag gee jy iemand anders die mag om namens jou gesondheidsbesluite te neem. Hierdie besluite, met betrekking tot ernstige gesondheids- en emosionele probleme, sal gemaak word op grond van instruksies wat jy vooraf aan jou gevolmagtigde gegee het. Soms word ‘n lewende testament gekombineer met ’n gesondheidsorg-volmag, aangesien dit van tyd tot tyd gekanselleer kan word deur dit te vernietig, met jou dokter te kommunikeer, ’n brief ter kansellasie te skryf, of deur die skep van ’n nuwe lewende testament en gesondheidsorg-volmag wat aandui dat die nuwe testament al die voriges herroep.

Begin die gesprek

Elke familie se behoeftes is anders, so miskien moet jy die eerste stap neem om voorbereid te wees vir die ergste. Onthou, elke keer as jou gesin verander, soos wanneer ’n kind gebore word, moet jy jou testament aanpas om hulle in te sluit. Begin die proses en wees voorbereid.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X