Capital gains tax and the sale of a property
March 9, 2015
Geseënde Paasfees
April 1, 2015

March_Pic_1Wat sal gebeur as jy of ‘n sleutelfiguur in jou maatskappy skielik te sterwe kom?

Niemand hou daarvan om oor die dood te praat nie, en dis waarskynlik die laaste ding waaraan entrepreneurs dink wanneer hulle ‘n besigheid op die been bring. Die dood is egter ‘n werklikheid.
Tref nou voorsorg, en jy sal jou kollegas baie trauma en finansiële onsekerheid spaar wanneer hulle die verlies probeer verwerk.

Wanneer die leier van ‘n maatskappy sterf, bestaan die risiko dat die maatskappy tot niet kan gaan. Jim Murphy, ‘n suksesvolle entrepreneur, het in ‘n artikel beskryf wat hy geleer het toe sy jarelange sakevennoot, Ari Ramezani, skielik oorlede is. Hulle was tegnologiese entrepreneurs wat verskeie vooruitstrewende maatskappye begin het voor die stigting van hul laaste onderneming, PhonePower, ‘n VoIP diensverskaffer. Toe Murphy van sy vennoot se siekte hoor, moes hy dadelik ‘n paar stappe neem om die maatskappy se voortbestaan te verseker.

Om vir die onvoorsiene te beplan, is deel van ‘n maatskappy se besigheidsbeplanning. ‘n Gebeurlikheidsplan moet in plek wees in geval van ‘n vennoot se afsterwe. Murphy het gelukkig genoeg tyd gehad om ‘n raad van direkteure daar te stel wat die maatskappy se tweeman-leierspan kon vervang. Dit is dus ‘n goeie idee om ‘n alternatiewe leierskapstruktuur gereed te hê indien dit nodig sou wees, soos in hierdie geval.

Hou jou beleggers ingelig oor die situasie indien ‘n vennoot ernstig siek raak – hulle het hul geld en vertroue in die maatskappy belê en verdien die waarheid. Alhoewel Murphy aanvanklik skrikkerig was om die beleggers oor Ramezani se gesondheidsprobleme in te lig, het hy uiteindelik besluit om reguit te praat, waarna sy span sakeprojeksies aan die beleggers voorgelê het om hul vrese te besweer. Dit was die eerbare ding om te doen, maar ook goeie besigheidsin. Baie leningsdokumente bevat ‘n klousule wat aan die uitlener die reg gee om die lening op te roep indien die uitvoerende beampte van ‘n maatskappy sou sterf of die maatskappy verlaat.

Dit sou raadsaam wees om jou versekeringspolisse na te gaan, aangesien dit wel beskerming teen sulke omstandighede mag bied. ‘n Sleutelpersoon polis kan baie handig te pas kom indien ‘n sleutelpersoon, dikwels ook die bron van primêre inkomste en innovering in ‘n maatskappy, te sterwe kom. Dit verskaf ook ‘n finansiële veiligheidsnet vir jou maatskappy en ‘n mate van beskerming aan die rolspelers.

Die dood is baie ver van jou gedagtes wanneer jy ‘n nuwe maatskappy begin, maar wees slim en beplan vooruit – enigiets kan gebeur, en jy sou wou hê dat die maatskappy waarvoor jy so hard gewerk het, se voortbestaan verseker is in geval van so ‘n tragiese gebeurtenis.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X