Ons sê totsiens…
January 23, 2015
Your will: An important document
January 23, 2015
Word uitgereik binne 21 dae na goedere ontvang of diens gelewer, waarvan eerste ontvang, of betaling. Die volgende moet op ‘n Belastingfaktuur verskyn:

 • Die woord BELASTINGFAKTUUR of TAX INVOICE.
 • Die verkoper se naam, adres en BTW registrasienommer.
 • Die datum van die transaksie.
 • Die Belastingfaktuur moet die bedrag BTW spesifiseer of meld dat die BTW teen die huidige koers ingesluit is.
 • Die Belastingfaktuur moet spesifiseer wat gekoop is en die hoeveelheid daar van.
 • Wanneer ‘n afskrif van ‘n Belastingfaktuur gebruik word, moet die woord AFSKRIF of COPY op die Belastingfaktuur verskyn.

GLAD NIE: Duplikaat of Duplicate

 • Belastingfakture se reeksnommers moet op mekaar volg, daar kan meer as een reeks gebruik word maar elke reeks se nommer moet op mekaar volg.
 • ‘n Belastingfaktuur wat se bedrag R 5 000.00 oorskry, moet die koper se naam, adres en BTW registrasienommer op die belastingfaktuur verskyn.
 • Die Belastingfaktuur moet aan die koper gefaktureer word, pasop vir die afleweringsadres.
 • Op rekenaar gedrukte Belastingfakture mag die koper se naam, adres en BTW registrasienommer nie met die hand bygeskryf word nie.
 • Wanneer inligting op ‘n Belastingfaktuur verander moet word, mag net die instansie wie se Belastingfaktuur dit is, dit self doen. Die instansie stempel moet by die verandering geplaas word in die persoon wat die verandering namens die instansie doen, se handtekening moet ook by die verandering geplaas word.
 • Belastingfakture tussen die bedrae van R 50.00 en R 5 000.00 mag kontant uitgawes wees, maar nie op die verkoopsman se naam nie.
 • Enige besigheidsuitgawe aangegaan onder die bedrag van R 50.00, waarvoor geen Belastingfaktuur in die entiteit se besit is nie, se BTW mag terugeëis word, mits bewys soos ‘n “till” strokie in entiteit se besit is wat bewys dat BTW gehef was.
 • Belastingfakture wat deur instansies gedruk word op papier, wat die skrif mettertyd verdwyn, is die entiteit se verantwoordelikheid om ‘n fotostaat aan sy oorspronklike Belastingfaktuur te heg vir bewaring.
 • Die belastingfakture wat vir die eis van dieselrabat gebruik word, moet aan presies dieselfde vereiste voldoen soos hierbo uiteengesit.

This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

tax

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X