Business life after death
August 11, 2014
T Roos vier Loslitdag!
September 8, 2014

A1blJy het nie hope wonderlike hulpbronne nodig om ‘n strategiese padkaart vir jou onderneming te skep nie; jy moet egter ontslae raak van jou vooropgestelde idees oor strategie en jouself oopstel vir nuwe moontlikhede.

Soms is klein denke die enigste ding wat ‘n klein maatskappy terughou.

As jy glo dat die grootte van jou maatskappy ‘n nadeel is vir strategiese beplanning, bloot omdat die groot maatskappye al die finansiële hulpbronne en mannekrag het om die mark te beïnvloed, hoekom begin jy dan ‘n nuwe besigheid?

Geld en die grootte van jou personeel is nie belangrik wanneer jy ‘n strategiese plan skep nie – gesonde verstand is wel. Pedro Hernandez het onderhoude met sakeleiers gevoer wat saamgestem het dat maatskappygrootte nie ‘n nadeel is nie, maar eerder ‘n voordeel, want wanneer daar van rigting verander moet word weens verandering in die mark, kan kleiner maatskappye dit met groter gemak as groot maatskappye doen. Sit jou strategiehoed op en ontwikkel die volgende idees:

Hou jou entoesiasme in toom

Moenie gedurig strategie beplan nie; maak eerder seker dat jy die marktoestande verstaan en haalbare doelwitte skep – moenie tyd mors op te veel beplanning nie. Besigheidskrywer Kaihan Krippendorff stel voor dat jy jou maatskappy se grootte gebruik om die groter maatskappye te uitoorlê deur uitdagings en moontlikhede oor korter periodes aan te spreek en nuwe geleenthede met gereelde tussenposes aan te gryp. 

Daag aannames uit

‘n Goeie entrepreneur glo nie daarin om die status quo te handhaaf nie. Die besigheidsklimaat verander voortdurend deur middel van die Internet, sosiale media en ander mobiele hulpmiddels. Baie maatskappye het op die besigheids-rommelhoop beland omdat hulle nie wou of kon aanpas by die veranderende tye nie. Bevraagteken alles. Krippendorff stel voor dat jy duiwelsadvokaat met jou eie nuwe idees speel en dan jou span byeenkry om daardie idees lewensvatbaar te maak. Ignoreer vooropgestelde idees oor wat kan werk en wat nie – alhoewel sommige besigheidsbeginsels altyd bly staan, is baie min sake-idees heeltemal nutteloos.   

Vermy kortsigtigheid

Joe Fuster, senior Vise-president van globale verkope by SAP Cloud glo dat jy ‘n verkoopstrategie kan baseer op die uitkoms wat jy wil hê. Moenie goeie geleenthede deur jou vingers laat glip omdat jy so vasgevang is in alledaagse aktiwiteite dat jy nie meer buite die boks kan dink en jou vordering kan herevalueer nie. Verander jou perspektief en motiveer jou span om meer kreatief en winsgewend te dink. 

Jack (of Jane) wees vinnig, ywerig en dapper

Die mark en die verbruikersbehoeftes verander gedurig, maar dit is totaal buite jou beheer. Wat jy egter wel kan beheer, is hoe jy by hierdie veranderings aanpas en watter nuwe planne jy skep. Wees dapper in jou nuwe benadering en soek met ‘n ywerige ingesteldheid na nuwe, onkonvensionele maniere waarop jou besigheid kan groei.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X