Staff news: Nelson Mandela Day 2014
August 11, 2014
Business life after death
August 11, 2014

A2blEntrepreneurs van klein ondernemings vind dit dikwels moeilik om befondsing te verkry om hul besighede mee te begin. Die bank bied nie altyd die gewenste resultate nie.

As jy weet waar om te soek, sal jy heelwat alternatiewe ontdek. Stephen Sheinbaum, stigter en Hoof Uitvoerende Beampte (CEO) van Merchant Cash & Capital, glo dat daar steeds verskeie maniere is om befondsing te bekom, ten spyte van die swak ekonomie.

Moenie moed verloor indien die tradisionele finansiële instellings jou die deur gewys het nie – alhoewel die rentekoerse dalk hoër mag wees, is daar ander moontlikhede om op te volg. Die volgende wenke, tesame met die stappe wat geneem moet word, kan handig te pas kom in jou soeke na ‘n lening. 

Alternatiewe finansieringsopsies:

  1. Begin by die begin

Begin by die bank wanneer jy jou eerste lening benodig. Hulle sal jou onderneming se geprojekteerde verkoopsyfers, bates en sakeplan wil sien – daarsonder sal jy waarskynlik onsuksesvol wees in jou soeke na befondsing.

  1. Leen teen verwagte inkomste

As jy ‘n koue skouer by die bank kry, kan jy dit oorweeg om geld te leen teen bestellings wat reeds ontvang, maar nog nie uitgevoer is nie; dit verskaf ‘n mate van sekuriteit aan die uitlener. Indien jy ‘n groot kontrak bekom het, sal dit jou saak versterk, aangesien jy in staat sal wees om jou beloftes van terugbetaling na te kom.

  1. Wissel in op uitstaande rekeninge

Indien ‘n kliënt jou ‘n groot som geld skuld, kan jy geld teen die uitstaande bedrag leen. Jy sal egter eers moet bewys dat jou kliënt ‘n goeie betalingsgeskiedenis het. Die finansiële instelling (of faktor) sal dan die geld aan jou leen gebaseer op die kredietwaardigheid van die kliënt. Dit word “faktorfinansiering” genoem, en dit word baie vinniger as gewone lenings toegestaan.

  1. Aanlynlenings van portuurgroepe

Jy kan aanlyn aansoek doen by ‘n groep beleggers wat hul hulpbronne saamgevoeg het sodat hul beter rente uit jou lening kan verkry as wat moontlik is by ander finansiële instellings. Die rentekoers sal die hoogte inskiet indien die risiko verhoog. Dit word portuurlenings genoem.

  1. Geprojekteerde verkope

Aksep-kontantvoorskotte kan oorweeg word, aangesien hierdie maatskappye, soos die van Sheinbaum, befondsing verskaf op grond van geprojekteerde verkope. Sodra jou verkope reële inkomste begin genereer, begin jy ‘n persentasie van die inkomste wat uit jou kliënte se debiet- en kredietkaartaankope verkry is tydens die voorskottydperk, terugbetaal. Bankstate en aksep-verwerkingstate mag benodig word om te bewys dat jy in staat is om die voorskot terug te betaal.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X