Banking on business growth
July 8, 2014
Staff news: Nelson Mandela Day 2014
August 11, 2014

A3blIn die huidige ekonomiese klimaat is effektiewe bestuur van jou onderneming se finansies uiters belangrik, daarom doen ons die volgende wenke aan die hand om jou hiermee te help:

  1.  Hou rekord van alle transaksies

Hou altyd volledig rekord van al jou transaksies. Dit is uiters belangrik om al jou debiet- en krediettransaksies op rekord te hê vir verwysing, of dit nou vir jou jaarlikse belasting-aanslag of oudit is, of maar net om jou eie balansstaat op te stel.

  1. Hou persoonlike en besigheidsrekeninge apart

Liasseer jou persoonlike en besigheidsrekeninge apart. Dit sal jou onderneming beskerm en verwarring uitskakel tydens die belasting-oudit, asook die finansiële bestuur baie vergemaklik.

  1. Beskerm jou persoonlike bates

Entrepreneurs bied dikwels al hul bates as kollateraal aan, met die gevolglike risiko om alles te verloor indien sake nie uitwerk nie. Beskerm jou persoonlike bates deur ‘n wettige sake-entiteit te vorm waardeur jy beskerm word teen aanspreeklikheid, sodat krediteure nie op persoonlike bates soos ‘n huis of motor beslag kan lê om skulde te delg nie.

  1. Ken jou finansiële posisie

Monitor jou onderneming se finansiële groei weekliks. Sorg dat jy presies weet hoeveel geld jy in die bank het, hoe die verkope vaar en hoe jou voorraad lyk. Hersien gereeld jou finansiële posisie in die lig van gestelde doelwitte soos in jou sakeplan uiteengesit.

  1. Beplan jou geldsake

Jy moet jou finansies baie fyn beplan om presies te weet hoeveel geld jy het om jou doelwitte te bereik. Maak seker jy het ‘n goeie boekhouer, persoonlik of oor die Internet.

  1. Vra fooie volgens wat jy werd is

Vra fooie volgens wat jou produk of diens werd is; moenie tariewe sny net om meer werk te kry nie.

  1. Vind ‘n betroubare bank as sakevennoot

As jy nie baie geld het nie, kry ‘n betroubare bank wat jou van goeie raad kan bedien sonder om buitensporige fooie te vra, en maak ‘n tjekrekening oop vir jou besigheidsuitgawes.

  1. Kom sperdatums vir belasting en ander rekeninge na

Vermy stewige boetes en ekstra koste van laat belastingopgawes en ander betalings deur deeglike beplanning te doen. Kry ‘n goeie boekhouer wat jou van die regte raad kan voorsien.

  1. Spaar soveel as moontlik

Spaar elke maand soveel as wat jy kan, in ‘n bank of op ander maniere. Probeer belê in bates wat ‘n opbrengs genereer, bv. eiendom.

  1. Vorder enige uitstaande skulde in

Indien enigeen jou geld skuld, vorder dit so gou as moontlik in, anders bou jou geld aan iemand anders se maatskappy. Stuur vir hulle rekeninge en finale aanmanings, maar as dit nie die gewenste uitwerking het nie, kry skuld-invorderaars om jou daarmee te help.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X